Noutati
*|MC:SUBJECT|*
Spot video: Mai bine previi, decât să nu fii!

Mai bine previi decât să nu fii!

Împreună pentru siguranță ta

ORDONANŢĂ nr. 17 din 24 august 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Articol unic
Termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 2017.
-****-

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 653 din data de 25 august 2016

„Incendii în România

Conform I.G.S.U., în perioada 1 octombrie 2012 — 30 iunie 2016 la nivel național s-au produs, la locuințe, aproximativ 20.800 de incendii, cele mai multe dintre acestea fiind înregistrate în municipiul București (1.714) și în județele Suceava (1.013), Bacău (952), Iași (836), Neamț (795) și Prahova (793). Efectele generate de acest tip de risc au generat peste 1.680 de victime, dintre care 639 decedate. Principalele cauze rămân în continuare coșurile de fum defecte sau necurățate (32,9%), instalațiile electrice defecte sau cu improvizații (21,6%) și mijloacele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate (12,9%).

Respectarea regulilor de siguranță și, în mod special, curățarea coșurilor de fum de două ori pe an și o dată obligatoriu înainte de începerea sezonului rece, apelarea la persoane autorizate în cazul unor lucrări la instalațiile electrice sau de gaz, precum și utilizarea detectoarelor sunt esențiale pentru prevenirea unor incidente care pot avea urmări grave. 

Firma Omega BC Communications impreună cu Specialiștii experți în domeniu au decis să susțină această inițiativă și te ajută să îți protejezi  familia și afacerea oferindu-ți soluții de calitate, la cele mai bune prețuri pentru prevenire și avertizare la incendiu.  
Îți oferim soluție tehnică gratuită și multe alte reduceri personalizate nevoilor tale.
SUNĂ ACUM!

Sisteme de Alarmare și Avertizare la Incendiu

Folosim doar echipamente ce provin de la furnizori renumiţi din domeniu şi garantează fiabilitate şi siguranţă în utilizare. Sistemele propuse sunt perfect adaptate spaţiilor pe care le deservesc, indiferent că este vorba de clădiri de birouri, instituţii publice, spitale, parcuri industriale sau ansambluri rezidenţiale.

Pentru o protecţie mai eficientă recomandăm integrarea cu sistemele de de securitate. În caz de alarmă, sistemul CCTV poate reda imagini din zona senzorilor care s-au declanşat. Sistemul de control acces deblochează automat uşile de evacuare, iar sistemul de ventilaţie se opreşte automat pentru a evita răspândirea flăcărilor. De asemenea, pot fi trimise automat mesaje de alarmă către telefonul mobil, dispecerat sau e-mail.

 Oferta Omega BC Communications cuprinde: 

  • Centrale de incendiu adresabile
  • Centrale de incendiu convenţionale
  • Detectoare de fum
  • Detectoare de temperatură
  • Detectoare de flacără
  • Detectoare de gaz metan
  • Detectoare de monoxid de carbon
  • Sistem detecţie fum prin aspiraţie (VESDA)
  • Sistem detecţie fum în spaţii deschise pe bază de imagini (OSID)
  • Butoane de alarmă

SUNĂ ACUM 

INVESTEȘTE ÎN SIGURANȚA TA!

0736 150 182

Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Art. 30 (1)Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz. (la data 04-iul-2015 Art. 30, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 170/2015 )
(2)Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei.
(3)Avizele şi autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de inspectorate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu.
(4)Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(4.1)Prin excepţie de la prevederile alin, (1), pentru construcţiile şi amenajările din categoriile prevăzute la alin. (4), care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, persoanele prevăzute la alin, (2) au Obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până
la data de   
31 decembrie 2016.

(4.2)Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin. (4.1), răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor.
(4.3)Excepţia prevăzută la alin. (4.1) nu se aplică în situaţiile în care se constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea funcţionări! ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor , potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, cazuri care constituie contravenţii potrivit legii. (la data 25-mar-2016 Art. 30, alin. (4) din capitolul III completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 33/2016 )

Împreună pentru siguranță

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și E.ON România au încheiat în anul 2012 parteneriatul „Împreună pentru siguranță”.
În cadrul acestui parteneriat, cele două părţi derulează în comun campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor.

Copyright © *2016* *|Omega BC Communications|*, Toate drepturile sunt rezervate.

Adresa Sediu Logistic:
Strada Combinatului nr.49, Comanești, 605200, Bacău, România
Telefon:
0234 55 44 66
0733 92 19 25

Sediu Social
Strada Cireșoaia 49, Slănic-Moldova, 605500, Bacău, România

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list